Besluitenlijst OCMW raad op maandag 27 september 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 28 juni 2021

 

 

Met algemeenheid van stemmen

 

Besluit

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 28 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

2. Kennisnemen rapportering intergemeentelijke samenwerking

 

 

Besluit

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het volledig en geactualiseerd overzicht van:

alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelneemt.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

3. Aanpassen reglement Minder Mobielen Centrale

 

 

Met algemeenheid van stemmen

 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn

Artikel 1

Stelt het aangepaste reglement 'thuisdienst Minder Mobielen Centrale', zoals omschreven in het document "Reglement Minder Mobiele Centrale 2021" vast. Dit document wordt gevoegd bij de ingebonden notulen. Het nieuwe reglement is van toepassing vanaf 1 oktober 2021.

Artikel 2

Geeft de medewerkers van de sociale dienst de opdracht hiervoor de nodige stappen te zetten om dit te communiceren en toe te passen.

Artikel 3

Maakt deze beslissing over aan de toezichthoudende overheid.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Punt bijlagen/links 20210927_Reglement_MMC_Meerhout.pdf
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

4. Herbevestigen werkwijze noodopvangplan Kempen

 

 

Met algemeenheid van stemmen

 

Besluit

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de principes en de werkwijze van het noodopvang Kempen zoals opgenomen in de nota ‘Noodopvangplan Kempen’ en zal hieraan uitvoering geven.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

5. Mededelingen

 

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

6. Aanvullende agenda

 

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

7. Mondelinge vragen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

Publicatiedatum: 29/09/2021