Besluitenlijst Vast bureau op maandag 9 augustus 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 26 juli 2021

 

 

Besluit

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van het vast bureau van 26 juli 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

2. Kennisnemen van het antwoord van de gouverneur op het bezwaar 269 bis over 'bezoek van sinterklaas aan het WZC De Berk – niet naleven van de coronamaatregelen'

 

 

Besluit

Het vast bureau neemt kennis van de brief van de gouverneur van 29 juli 2021, houdende het antwoord van de gouverneur op het bezwaar van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn Mannu Dox over 'bezoek van sinterklaas aan het WZC De Berk – niet naleven van de coronamaatregelen'.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

3. Opmaken bestelbons en goedkeuren facturen

 

 

Besluit

Het vast bureau maakt voor het dienstjaar 2021 de bestelbons met nummer 2021/141 tot en met nummer 2021/149 op en keurt de facturen opgenomen in de betaallijsten met nummers 2021/220, 2021/231, 2021/240 en 2021/248 goed voor betaling.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 9 augustus 2021.

 

4. Aanpassen overeenkomst coördinerend en raadgevend arts

 

 

Besluit

Het vast bureau breidt de bestaande overeenkomst met de coördinerend en raadgevend arts (CRA) uit naar 5,45 uren te presteren per week met ingang vanaf 1 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 18/08/2021