Besluitenlijst Vast bureau op maandag 23 augustus 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 9 augustus 2021

 

 

Besluit

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van het vast bureau van 9 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

2. Oninvorderbaar verklaren facturen

 

 

Besluit

Het vast bureau verklaart de factuur O/VK1/2020/505 voor een bedrag van 750 euro, oninvorderbaar wegens materiële vergissing.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021