Besluitenlijst Vast bureau op maandag 27 september 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 13 september 2021

 

 

Besluit

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van het vast bureau van 13 september 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

2. Openverklaren vacature maatschappelijk werker (m/v), voltijds op niveau B1-B3, in contractueel verband voor onbepaalde duur

 

 

Besluit

Het vast bureau verklaart een functie van maatschappelijk werker open, voltijds op niveau B1-B3, in contractueel verband voor onbepaalde duur

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

3. Toekennen waarnemingstoelage voor waarnemen hogere functie

 

 

Besluit

Het vast bureau beslist vanaf 1 oktober 2021 voor een maximale periode van zes maanden, dus tot uiterlijk 31 maart 2022 of tot aan de eventuele vroegere indiensttreding van een nieuwe hoofdverpleegkundige of diensthoofd zorg, een waarnemingstoelage toe te kennen voor het waarnemen van een hogere functie.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

4. Opmaken bestelbons en goedkeuren facturen

 

 

Besluit

Het vast bureau maakt voor het dienstjaar 2021 de bestelbons met nummer 2021/165 tot en met nummer 2021/171 op en keurt de facturen opgenomen in de betaallijsten met nummers 2021/288, 2021/297 en 2021/299 goed voor betaling.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

5. Gunnen en goedkeuren bestek groepsaankoop 'Reinigen van ramen'

 

 

Besluit

Het vast bureau beslist om deel te nemen aan de groepsaankoop 'reinigen van ramen' van IOK.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021