Besluitenlijst Vast bureau op maandag 13 september 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 23 augustus 2021

 

 

Besluit

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van het vast bureau van 23 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

2. Overmaken voorstellen raad voor maatschappelijk welzijn 27 september 2021

 

 

Besluit

Het vast bureau maakt de agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 september 2021 over aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

3. Opmaken bestelbons en goedkeuren facturen

 

 

Besluit

Het vast bureau maakt voor het dienstjaar 2021 de bestelbons met nummer 2021/150 tot en met nummer 2021/164 op en keurt de facturen opgenomen in de betaallijsten met nummers 2021/261, 2021/270, 2021/278 en 2021/284 goed voor betaling.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

4. Goedkeuren mee vormgeven project 'Juridisch Administratieve Ondersteuning'

 

 

Besluit

Het vast bureau gaat akkoord met openstellen van de sociale dienst om het project 'Juridisch Adminstratieve ondersteuning' mee vorm te geven.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021