Besluitenlijst Vast bureau op maandag 26 juli 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 26 juli 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 12 juli 2021

 

 

Besluit

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van het vast bureau van 12 juli 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 04/08/2021