OCMW raad op maandag 27 september 2021

Overzicht punten

Zitting van OCMW raad van maandag 27 september 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 28 juni 2021

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van OCMW raad van maandag 27 september 2021.

 

2. Kennisnemen rapportering intergemeentelijke samenwerking

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van OCMW raad van maandag 27 september 2021.

 

3. Aanpassen reglement Minder Mobielen Centrale

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van OCMW raad van maandag 27 september 2021.

 

4. Herbevestigen werkwijze noodopvangplan Kempen

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van OCMW raad van maandag 27 september 2021.

 

5. Mededelingen

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van OCMW raad van maandag 27 september 2021.

 

6. Aanvullende agenda

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van OCMW raad van maandag 27 september 2021.

 

7. Mondelinge vragen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn

Publicatiedatum: 17/09/2021