Besluitenlijst Gemeenteraad op maandag 27 september 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 28 juni 2021

 

 

Met algemeenheid van stemmen

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 28 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

2. Bekrachtigen burgemeesterbesluit - digitaal vergaderen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

Stemming op naam:

Met 14 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens, Brigitte Peremans en Jos Tordoor), 6 stemmen tegen (Mannu Dox, Walter Verbraeken, Rony Schuer, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck)

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 13 september 2021 om de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn tot nadere aanbeveling van het Agentschap Binnenlands Bestuur digitaal te laten vergaderen. De vergadering zal via een livestream te volgen zijn op de openbare facebookpagina van lokaal bestuur Meerhout.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

3. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Trudo

 

 

Stemming op naam:

Met 11 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens en Jos Tordoor), 2 stemmen tegen (Wim Nysmans en Brigitte Peremans), 7 onthoudingen (Mannu Dox, Cris Rutten, Walter Verbraeken, Rony Schuer, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck)

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Trudo goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

4. Kennisnemen van de wijziging van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Trudo

 

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het gewijzigde budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Trudo.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

5. Kennisnemen van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Trudo

 

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het budget voor het jaar 2022 van de kerkfabriek Sint-Trudo.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

6. Kennisnemen van het budget 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw

 

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het budget voor het jaar 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

7. Kennisnemen van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Bavo

 

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het budget voor het jaar 2022 van de kerkfabriek Sint-Bavo.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

8. Kennisnemen van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Jozef

 

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het budget voor het jaar 2022 van de kerkfabriek Sint-Jozef.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

9. Kennisnemen rapportering intergemeentelijke samenwerking

 

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het volledig en geactualiseerd overzicht van:

  1. alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de gemeente deelneemt
  2. alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt, hun statuten en de overeenkomsten die ze hebben gesloten met de gemeente en de toelichting van alle wijzigingen die zich sinds het begin van de huidige legislatuur hebben voorgedaan.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

10. Kennisnemen rapportering organisatiebeheersing

 

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering over de organisatiebeheersing door de algemeen directeur.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

11. Vaststellen retributiereglement prestaties bibliotheek aanslagjaren 2021-2025

 

 

Stemming op naam:

Met 14 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens, Brigitte Peremans en Jos Tordoor), 6 onthoudingen (Mannu Dox, Walter Verbraeken, Rony Schuer, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck)

 

Besluit

De gemeenteraad

Artikel 1

Stelt het nieuwe 'gemeentelijk retributiereglement op prestaties bibliotheek - aanslagjaren 2021-2025 - aanpassing', zoals omschreven in het document '20210927_GR_prestaties bibliotheek_aanpassing.pdf' vast. Dit document wordt gevoegd bij de ingebonden notulen. Het nieuwe reglement is van toepassing vanaf 13 oktober 2021 tot en met 31 december 2025.

Artikel 2

Maakt deze beslissing over aan de toezichthoudende overheid.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Punt bijlagen/links 20210927_GR_prestaties bibliotheek_aanpassing.pdf
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

12. Aanstellen van een leasingmaatschappij voor leasing van twee bedrijfswagens - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

 

Stemming op naam:

Met 12 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens en Jos Tordoor), 8 stemmen tegen (Wim Nysmans, Mannu Dox, Walter Verbraeken, Rony Schuer, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel, Peter Van den Broeck en Brigitte Peremans)

 

Besluit

De gemeenteraad

Artikel 1

Keurt het bestek met nummer MEERHOUT-2021-012 en de raming voor de opdracht 'Aanstellen van een leasingmaatschappij voor leasing van twee bedrijfswagens', opgesteld door Gemeente Meerhout goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 103 800,00 euro exclusief btw of 125 598,00 euro inclusief 21 % btw.

Artikel 2

Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Nodigt volgende ondernemers uit om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

          KBC autolease nv, Prof R. Van Overstraetenplein 5 te 3000 Leuven;

          Leaseplan fleet management nv, Excelsiorlaan 8 te 1930 Zaventem;

          Athlon car lease Belgium NV, Peutiesesteenweg 115 te 1830 Machelen(Bt);

          Belfius autolease nv, Rogierplein 11 te 1210 Sint-Joost-Ten-Node;

          Arval Belgium NV, Ikaroslaan 99 te 1930 Zaventem.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 oktober 2021 om 11.00 uur.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

13. Opvolgingsrapport 2021 meerjarenplan 2020-2025

 

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het opvolgingsrapport 2021 voor gemeente en OCMW.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

14. Definitieve aanvaarding straatnaam Doornboomstraat en pleinnaam 't Binnenhof

 

 

Met algemeenheid van stemmen

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad stelt de straatnaam Doornboomstraat en de pleinnaam 't Binnenhof definitief vast voor het nieuwe project aan de Koepoortstraat, de Jagersweg en de Kiezel.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

15. Aanpassen huishoudelijk reglement bibliotheek Meerhout

 

 

Stemming op naam:

Met 16 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Cris Rutten, Walter Verbraeken, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens, Paul Van Dooren, Brigitte Peremans en Jos Tordoor), 4 onthoudingen (Mannu Dox, Rony Schuer, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck)

 

Besluit

De gemeenteraad

Artikel 1

Keurt de aanpassingen aan het 'huishoudelijk reglement bibliotheek Meerhout', zoals omschreven in het document '20210927_GR_huishoudelijk reglement Bibliotheek Meerhout 2021' goed. Dit document wordt gevoegd bij de ingebonden notulen. Het aangepaste huishoudelijk reglement vervangt het bestaande huishoudelijke reglement en is van toepassing vanaf 13 oktober 2021.

Artikel 2

Maakt deze beslissing over aan de toezichthoudende overheid.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Punt bijlagen/links 20210927_GR_huishoudelijk reglement Bibliotheek Meerhout 2021.pdf
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

16. Goedkeuren jaarrekening 2020 Sportregio Zuiderkempen ILV

 

 

Stemming op naam:

Met 13 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens en Jos Tordoor), 7 onthoudingen (Mannu Dox, Walter Verbraeken, Rony Schuer, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel, Peter Van den Broeck en Brigitte Peremans)

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 van Sportregio Zuiderkempen ILV goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

17. Verlengen samenwerking COVID-19

 

 

Met algemeenheid van stemmen

 

Besluit

De gemeenteraad

Artikel 1

Neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

Artikel 2

Bevestigt het engagement genomen in de beslissing van 31 mei 2021, verlengt dit nogmaals van 1 augustus tot en met 15 oktober 2021 en keurt het voorliggende addendum bij de reeds eerder afgesloten verwerkingsovereenkomst goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

18. Vaststellen aanvullend politiereglement snelheidsbeperking Genebroek

 

 

Met algemeenheid van stemmen

 

Besluit

De gemeenteraad

Artikel 1

Stelt een aanvullend politiereglement betreffende het invoeren van 50 km per uur in Genebroek, op het gedeelte begrepen tussen huisnummer 78 en 102, als volgt vast:

          Een snelheidsbeperking tot 50 km/u wordt in beide richtingen ingevoerd in Genebroek op het gedeelte begrepen tussen huisnummer 78 en huisnummer 102.

Deze maatregel wordt bekendgemaakt aan het publiek via bord C43 (50) en C45 (50).

Artikel 2

Bovenvermelde signalisatie zal aangebracht worden overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 3

Een afschrift van dit reglement zal worden overgemaakt aan:

          de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen

          de griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Turnhout

          de griffier van de Politierechtbank Turnhout

          de griffier van het Vredegerecht van Mol

          de korpschef van de Lokale Politiezone Geel/Laakdal/Meerhout

          de verkeersdienst en wijkpolitie van de Lokale Politiezone Geel/Laakdal/Meerhout.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

19. Externe projectondersteuning team openbare werken

 

 

Stemming op naam:

Met 12 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens en Jos Tordoor), 8 onthoudingen (Wim Nysmans, Mannu Dox, Walter Verbraeken, Rony Schuer, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel, Peter Van den Broeck en Brigitte Peremans)

 

Besluit

De gemeenteraad

Artikel 1

Beroept zich op artikel 42, § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 en de vermelde motivering om de onderhandelingsprocedure met Sweco op te starten

Artikel 2

Geeft het College opdracht de onderhandelingen te voeren en al dan niet over te gaan gunning.

Artikel 3

Beslist het budget voor de nieuwe opdracht te voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan en deels te verschuiven uit het personeelsbudget van niet ingevulde functies.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

20. Goedkeuren aanbestedingsdossier 'Bijzonder onderhoud wegen 2021'

 

 

Stemming op naam:

Met 14 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens, Brigitte Peremans en Jos Tordoor), 6 onthoudingen (Mannu Dox, Walter Verbraeken, Rony Schuer, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck)

 

Besluit

De gemeenteraad

Artikel 1

Keurt het bestek met nummer BE0119.000169.0120 | VERSIE A | 30/08/2021 en de raming voor de opdracht 'Onderhoud wegen 2021', opgesteld door de ontwerper Arcadis Belgium nv, Corda 1, Kempische Steenweg 311/2.07 te 3500 Hasselt, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 153 812,26 euro exclusief btw of 186 112,83 euro inclusief 21 % btw.

Artikel 2

Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van openbare aanbesteding.

Artikel 3

Beslist dat de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4

Voorziet de uitgave voor deze opdracht op budgetcode
0200-00/224007/BESTUUR/CBS/0/IP-GGZ-1.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

21. Goedkeuren lastvoorwaarden verbouwingswerken gemeentehuis ten behoeve van de sociale dienst

 

 

Stemming op naam:

Met 12 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens en Jos Tordoor), 6 stemmen tegen (Wim Nysmans, Mannu Dox, Rony Schuer, Frans Van Meensel, Peter Van den Broeck en Brigitte Peremans), 2 onthoudingen (Walter Verbraeken en Paul Van Dooren)

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de voorliggende lastvoorwaarden goed zodoende dit project kan doorgezet worden naar fase aanbesteding.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

22. Ondertekenen Lokaal Energie- en Klimaatpact

 

 

Met algemeenheid van stemmen

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad ondertekent het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

23. Goedkeuren huurovereenkomst hal Ambachtsstraat 21

 

 

Stemming op naam:

Met 12 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens en Jos Tordoor), 8 onthoudingen (Wim Nysmans, Mannu Dox, Walter Verbraeken, Rony Schuer, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel, Peter Van den Broeck en Brigitte Peremans)

 

Besluit

De gemeenteraad

Artikel 1

Beslist een overeenkomst af te sluiten met JDB & Partners BV, Acaciastraat 23 te 2440 Geel, voor het huren van de magazijnruimte gelegen Ambachtsstraat 21 in Meerhout met een totale oppervlakte van circa 1 650 vierkante meter. De maandelijkse huurprijs bedraagt 8 000 euro, hetzij 96 000 euro per jaar.

Artikel 2

Het eigendom zal gehuurd worden door het gemeentebestuur Meerhout en in gebruik genomen worden als opslag- en werkplaats, kantoor en archief.

Artikel 3

De huurovereenkomst gaat in vanaf 15 oktober 2021 voor de duur van 9 jaar, eindigend van rechtswege op 14 oktober 2030.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

24. Patrimonium - ontwerpakte openbare verkoop Burgemeester Adriaensenlaan zn (sectie B nummer 2059A, 1160K2)

 

 

Stemming op naam:

Met 14 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens, Brigitte Peremans en Jos Tordoor), 4 stemmen tegen (Mannu Dox, Rony Schuer, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck), 2 onthoudingen (Walter Verbraeken en Paul Van Dooren)

 

Besluit

De gemeenteraad

Artikel 1

Neemt kennis van de stopzetting van de eerste verkoopsvoorwaarden die goedgekeurd werden in de gemeenteraadszitting van 26 april 2021.

Artikel 2

Keurt de nieuwe openbare verkoop van het perceel, gelegen te Burgemeester Adriaensenlaan zn, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie B nrs 2059A (lot 1A) en 1160K2 (lot 1B), goed

Artikel 3

Keurt de nieuwe ontwerpakte met de verkoopsvoorwaarden voor de tweede bieding op Biddit goed Deze ontwerpakte werd opgemaakt door Atlas notarissen.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

25. Aanvaarden verkoopbelofte en goedkeuren ontwerpakte aankoop bos Engstraat (sectie A 1170) - Van Bosstraeten-Dehoorne

 

 

Met algemeenheid van stemmen

 

Besluit

De gemeenteraad

Artikel 1

Aanvaardt de verkoopbelofte van de familie Van Bosstraeten-Dehoorne voor de aankoop van een perceel grond te Engstraat, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A nummer 1170 voor een bedrag van 9 550 (negenduizend vijfhonderdvijftig) euro.

Artikel 2

Keurt de ontwerpakte goed voor de aankoop van bovenvermeld perceel grond.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

26. Goedkeuren overeenkomst precair grondgebruik Aquafin Gewad (sectie A nummer 239A)

 

 

Met algemeenheid van stemmen

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de overeenkomst met Aquafin nv, voor het gratis en precair grondgebruik voor de aanleg en exploitatie van de parking van het perceel aan het Gewad, huidig kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie A nummer 239C, goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

27. Goedkeuren ontwerpakte gratis grondafstand Palet

 

 

Stemming op naam:

Met 14 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens, Brigitte Peremans en Jos Tordoor), 4 stemmen tegen (Mannu Dox, Rony Schuer, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck), 2 onthoudingen (Walter Verbraeken en Paul Van Dooren)

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de geactualiseerde ontwerpakte met betrekking tot een kosteloze grondafstand voor een perceel gelegen te Palet zn, kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie B nr. 711Z voor 1a 2ca, goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

28. Goedkeuren ontwerpakte gratis grondafstand Gasthuisstraat 26A (B_850K2/deel)

 

 

Stemming op naam:

Met 14 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens, Brigitte Peremans en Jos Tordoor), 6 onthoudingen (Mannu Dox, Walter Verbraeken, Rony Schuer, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck)

 

Besluit

De gemeenteraad

Artikel 1

Keurt het tracé van een deel van de weg, gelegen te Gasthuisstraat 26A, 1ste afdeling, sectie B deel van nummer 850K2, thans gekend als gereserveerd perceelnummer 850S2, groot 11 vierkante meter, zoals aangeduid op het plan opgemaakt op 23 oktober 2020 door landmeter Eddy Daems, goed.

Artikel 2

Aanvaardt de grondafstand door Luc Van den Eynde, eigenaar van voormeld perceel gelegen te Gasthuisstraat 26A. De strook grond wordt ingelijfd in het openbaar domein.

Artikel 3

Keurt de ontwerpakte met betrekking tot voormelde grondverhandeling goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

29. Goedkeuren ontwerpakte gratis grondafstand Brigandsstraat 45

 

 

Stemming op naam:

Met 14 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens, Brigitte Peremans en Jos Tordoor), 4 stemmen tegen (Mannu Dox, Rony Schuer, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck), 2 onthoudingen (Walter Verbraeken en Paul Van Dooren)

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte met betrekking tot een kosteloze grondafstand voor een perceel gelegen te Brigandsstraat 45, 1ste afdeling sectie B deel van nummers 101C3 en 101D3 (lot A) goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

30. Goedkeuren ontwerpakte gratis grondafstand Grasheuvel 58

 

 

Stemming op naam:

Met 14 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens, Brigitte Peremans en Jos Tordoor), 6 onthoudingen (Mannu Dox, Walter Verbraeken, Rony Schuer, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck)

 

Besluit

De gemeenteraad

Artikel 1

Keurt het tracé van een deel van de weg, gelegen te Grasheuvel 58, 2de afdeling, sectie C deel van nummer 826H, thans gekend als gereserveerd perceelnummer 826K, groot 25 vierkante meter, zoals aangeduid op het plan opgemaakt op 8 mei 2021 door landmeter Eddy Daems, goed.

Artikel 2

Aanvaardt de grondafstand door de besloten vennootschap Painted Creations, vertegenwoordigd door Toon Janssens, eigenaar van voormeld perceel gelegen te Grasheuvel 58. De strook grond wordt ingelijfd in het openbaar domein.

Artikel 3

Keurt de ontwerpakte met betrekking tot voormelde grondverhandeling goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

31. Goedkeuren ontwerpakte gratis grondafstand Sint-Niklaasstraat

 

 

Stemming op naam:

Met 14 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens, Brigitte Peremans en Jos Tordoor), 4 stemmen tegen (Mannu Dox, Rony Schuer, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck), 2 onthoudingen (Walter Verbraeken en Paul Van Dooren)

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte met betrekking tot een kosteloze grondafstand voor een perceel gelegen te Sint-Niklaasstraat 17-19, 2de afdeling sectie D nummers 1296K/deel en 1295E/deel (lot 3) goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

32. Goedkeuren ontwerpakte gratis grondafstand Moenstraat 41

 

 

Stemming op naam:

Met 14 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens, Brigitte Peremans en Jos Tordoor), 4 stemmen tegen (Mannu Dox, Rony Schuer, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck), 2 onthoudingen (Walter Verbraeken en Paul Van Dooren)

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte met betrekking tot een kosteloze grondafstand voor een perceel gelegen te Moenstraat 41, 1ste afdeling sectie A nummer 1436D/deel (lot 3) goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

33. N-VA Fractie vraagt een actieplan of draaiboek voor het ruimen van graven en het onderhoud van kerkhoven

 

 

Stemming op naam:

Stemming amendement agendapunt 33

Met 6 stemmen voor (Mannu Dox, Walter Verbraeken, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel, Peter Van den Broeck en Brigitte Peremans), 12 stemmen tegen (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens en Jos Tordoor), 1 onthouding (Wim Nysmans), 1 niet gestemd (Rony Schuer)

 

Stemming op naam:

Met 6 stemmen voor (Mannu Dox, Walter Verbraeken, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel, Peter Van den Broeck en Brigitte Peremans), 13 stemmen tegen (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Rony Schuer, Joris Janssens en Jos Tordoor), 1 onthouding (Wim Nysmans)

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad gaat niet in op het hogergenoemde voorstel van gemeenteraadslid Walter Verbraeken.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

34. Vlaams Belang wenst dat gemeentebestuur effectief inzet op mentaliteits- of gedragswijziging om beleidsdoelstellingen te bereiken

 

 

Stemming op naam:

Met 6 stemmen voor (Mannu Dox, Walter Verbraeken, Rony Schuer, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck), 12 stemmen tegen (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens en Jos Tordoor), 2 onthoudingen (Wim Nysmans en Brigitte Peremans)

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad gaat niet in op het hogergenoemde voorstel van gemeenteraadslid Mannu Dox.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

35. Mededelingen

 

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

36. Aanvullende agenda

 

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

38. Big brother

 

 

Stemming op naam:

Met 19 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Mannu Dox, Cris Rutten, Walter Verbraeken, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel, Peter Van den Broeck, Brigitte Peremans en Jos Tordoor), 1 niet gestemd (Rony Schuer)

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad gaat in op het hogergenoemde voorstel van gemeenteraadslid Walter Verbraeken.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

39. Tijdig communiceren naar de bevolking toe bij evenementen

 

 

Stemming op naam:

Met 19 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Wim Nysmans, Mannu Dox, Cris Rutten, Walter Verbraeken, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel, Peter Van den Broeck, Brigitte Peremans en Jos Tordoor), 1 niet gestemd (Rony Schuer)

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad gaat in op het hogergenoemde voorstel van gemeenteraadslid Walter Verbraeken.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

40. Afgesproken dagen en uren met clubs in de sporthal respecteren

 

 

Stemming op naam:

Met 5 stemmen voor (Mannu Dox, Walter Verbraeken, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck), 12 stemmen tegen (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens en Jos Tordoor), 2 onthoudingen (Wim Nysmans en Brigitte Peremans), 1 niet gestemd (Rony Schuer)

 

Besluit

Enig artikel

De gemeenteraad gaat niet in op het hogergenoemde voorstel van gemeenteraadslid Walter Verbraeken.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

37. Mondelinge vragen van de gemeenteraadsleden

 

 

Publicatiedatum: 29/09/2021