Gemeenteraad op maandag 27 september 2021

Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 28 juni 2021

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

2. Bekrachtigen burgemeesterbesluit - digitaal vergaderen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

3. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Trudo

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

4. Kennisnemen van de wijziging van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Trudo

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

5. Kennisnemen van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Trudo

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

6. Kennisnemen van het budget 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

7. Kennisnemen van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Bavo

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

8. Kennisnemen van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Jozef

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

9. Kennisnemen rapportering intergemeentelijke samenwerking

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

10. Kennisnemen rapportering organisatiebeheersing

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

11. Vaststellen retributiereglement prestaties bibliotheek aanslagjaren 2021-2025

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

12. Aanstellen van een leasingmaatschappij voor leasing van twee bedrijfswagens - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

13. Opvolgingsrapport 2021 meerjarenplan 2020-2025

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

14. Definitieve aanvaarding straatnaam Doornboomstraat en pleinnaam 't Binnenhof

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

15. Aanpassen huishoudelijk reglement bibliotheek Meerhout

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

16. Goedkeuren jaarrekening 2020 Sportregio Zuiderkempen ILV

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

17. Verlengen samenwerking COVID-19

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

18. Vaststellen aanvullend politiereglement snelheidsbeperking Genebroek

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

19. Externe projectondersteuning team openbare werken

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

20. Goedkeuren aanbestedingsdossier 'Bijzonder onderhoud wegen 2021'

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

21. Goedkeuren lastvoorwaarden verbouwingswerken gemeentehuis ten behoeve van de sociale dienst

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

22. Ondertekenen Lokaal Energie- en Klimaatpact

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

23. Goedkeuren huurovereenkomst hal Ambachtsstraat 21

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

24. Patrimonium - ontwerpakte openbare verkoop Burgemeester Adriaensenlaan zn (sectie B nummer 2059A, 1160K2)

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

25. Aanvaarden verkoopbelofte en goedkeuren ontwerpakte aankoop bos Engstraat (sectie A 1170) - Van Bosstraeten-Dehoorne

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

26. Goedkeuren overeenkomst precair grondgebruik Aquafin Gewad (sectie A nummer 239A)

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

27. Goedkeuren ontwerpakte gratis grondafstand Palet

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

28. Goedkeuren ontwerpakte gratis grondafstand Gasthuisstraat 26A (B_850K2/deel)

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

29. Goedkeuren ontwerpakte gratis grondafstand Brigandsstraat 45

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

30. Goedkeuren ontwerpakte gratis grondafstand Grasheuvel 58

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

31. Goedkeuren ontwerpakte gratis grondafstand Sint-Niklaasstraat

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

32. Goedkeuren ontwerpakte gratis grondafstand Moenstraat 41

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

33. N-VA Fractie vraagt een actieplan of draaiboek voor het ruimen van graven en het onderhoud van kerkhoven

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

34. Vlaams Belang wenst dat gemeentebestuur effectief inzet op mentaliteits- of gedragswijziging om beleidsdoelstellingen te bereiken

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

35. Mededelingen

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

36. Aanvullende agenda

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

38. Big brother

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

39. Tijdig communiceren naar de bevolking toe bij evenementen

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

40. Afgesproken dagen en uren met clubs in de sporthal respecteren

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 september 2021.

 

37. Mondelinge vragen van de gemeenteraadsleden

Publicatiedatum: 17/09/2021