Gemeenteraad op maandag 25 september 2023

Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

1. Goedkeuren notulen 26 juni 2023

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

2. Goedkeuren notulen 12 juli 2023

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

3. Goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering van Cipal op 12 oktober 2023, goedkeuren statutenwijziging en bepalen mandaat van de vertegenwoordiger namens de gemeente

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

4. Kennisnemen rapportering intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

5. Leefgoed - Voordracht kandidaat-lid wooncomité en kandidaat-lid bouwcomité

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

6. Wijzigen deontologische code voor raadsleden

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

7. Vaststellen reglement subsidiëring startende huisartsen

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

8. Vaststellen gewijzigd schoolreglement De Duizendpoot

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

9. Vaststellen arbeidsreglement met in bijlage ook het evaluatiereglement van GBS De Duizendpoot

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

10. Aanpassen gemeentelijke personeelsformatie en organogram

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

11. Aanpassen rechtspositieregeling uitrol IFIC

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

12. Opvolgingsrapport meerjarenplan 2020-2025

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

13. Goedkeuren verdeelsleutel 2023 en dotatie 2023 Brandweerzone Kempen

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

14. Aanvaarden schenking financiële dotatie ten voordele van restauratie Prinskensmolen

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

15. Opheffen bestaand en vaststellen nieuw retributiereglement 'aanslagjaar 2023-2025 - Retributiereglement op het opvangen van zwervende, verloren of achtergelaten dieren'

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

16. Opheffen bestaand en vaststellen nieuw belastingreglement 'aanslagjaar 2023-2025 - Omgevingsvergunningen'

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

17. Vaststellen reglement compensatie erkende verenigingen Meerhout die UiTPAS-partner worden in 2024-2025

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

18. Vaststellen huishoudelijk reglement vrijetijdsactiviteiten

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

19. Vaststellen aanvullend politiereglement - algemeen snelheidsplan Meerhout

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

20. Vaststellen aanvullend politiereglement - algemene tonnagebeperking Meerhout

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

21. Stopzetten project Klimaatmakers

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

22. Goedkeuren ontwerpstudie, concessie en stroomafnameovereenkomst Campina Energie: zonnepaneelinstallatie sporthal De Duizendpoot

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

23. Goedkeuren aanpassing samenwerkingsovereenkomst Bosgroep Zuiderkempen vzw

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

24. Eigendomsoverdracht stad Geel aangaande gemeenschappelijke werkplaats

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

25. Goedkeuren ontwerpakte gratis grondafstand Bokkenrode

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

26. Goedkeuren ontwerpakte aankoop bos Engstraat

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

27. Goedkeuren ontwerpakte overdracht wegenis Braambessenstraat

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

28. Goedkeuren principes project Mispad - Eikenboomlaan

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

29. Mededelingen

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

30. Aanvullende agenda

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

32. Verplaatsen van het standbeeld van Mgr. Cruysberghs naar de Mispad, in het parkje van de nieuwbouw aldaar

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

33. Vlaams belang wenst goede nazorg van gemeentelijk aangeplante bomen en spoedige heraanplanting van de afgestorven bomen

Publicatiedatum: 22/09/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 25 september 2023.

 

31. Mondelinge vragen van de gemeenteraadsleden

Publicatiedatum: 15/09/2023