Gemeenteraad op maandag 27 maart 2023

Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

1. Goedkeuren notulen 27 februari 2023

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

2. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Trudo

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

3. Kennisnemen van de wijziging van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Trudo

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

4. Kennisnemen rapport klachtenprocedure 2022

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

5. Goedkeuren afwijking statuten Geelse Huisvesting

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

6. Bekrachtigen beslissing aansluiting bij leersteuncentrum (LSC) Kosmos voor gemeentelijke basisschool De Duizendpoot

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

7. Kennisnemen algemeen nood-en interventieplan

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

8. Goedkeuren reglement Meerhout waardebon

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

9. Opheffen bouwverordening

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

10. Goedkeuren ontwerpakte overdracht wegenis Meidoornstraat

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

11. Voorlopige vaststelling rooilijnplan Korenbloemstraat, Palet, Lemmekensdries, Meiberg (deel) en Genepas (deel)

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

12. Voorlopig vaststellen onteigeningsplan Korenbloemstraat, Palet, Lemmekensdries, Meiberg (deel) en Genepas (deel)

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

13. Vlaams belang wenst nodige en nuttige gemeentelijke dienstverlening door te voorzien in een digitaal loket (helpdesk) waar iedere burger terecht kan voor eenvoudige digitale verrichtingen of informatie

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

14. Mededelingen

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

15. Aanvullende agenda

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

17. Vlaams belang wenst grondig onderzoek naar massaal afsterven inlandse boomsoorten in agrarisch, landschappelijk waardvol gebied in nabijheid van megalandbouw industriële fabriek

Publicatiedatum: 24/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

18. Vlaams belang wenst zicht te krijgen op het groot personeelsverloop in vergelijking met andere soortgelijke organisaties

Publicatiedatum: 24/03/2023
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 27 maart 2023.

 

16. Mondelinge vragen van de gemeenteraadsleden

Publicatiedatum: 17/03/2023