Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen op maandag 13 september 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 6 september 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van maandag 6 september 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

2. Kennisnemen uitnodigingen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen uitnodigingen.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

3. Overmaken voorstellen gemeenteraad 27 september 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen maakt de agendapunten voor de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2021 over aan de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

4. Behandelen bezwaar 282 over 'uitlatingen van gemeenteraadslid Mannu Dox op de sociale media - beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2021'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een standpunt over het bezwaar van gemeenteraadslid Mannu Dox van 13 augustus 2021 over 'uitlatingen van gemeenteraadslid Mannu Dox op de sociale media - beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2021' en maakt het volledige dossier ter zake over aan de gouverneur.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

5. Behandelen bezwaar 283 over 'Klacht Onvoldoende motivering van collegebeslissing en verschaffen van incorrecte informatie aan de gouverneur'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een standpunt over het bezwaar van gemeenteraadslid Mannu Dox van 27 augustus over 'Klacht Onvoldoende motivering van collegebeslissing en verschaffen van incorrecte informatie aan de gouverneur' en maakt het volledige dossier ter zake over aan de gouverneur.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

6. Opmaken bestelbons en goedkeuren facturen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen maakt voor het dienstjaar 2021 de bestelbons uit lijst met nummer G/2021/54 op en keurt de facturen opgenomen in de goedkeuringslijst met nummer G/2021/163 goed voor betaling.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

7. Afsluiten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen sluit een verzekering af tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor de deelnemers aan Vrieje Vruuters

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

8. Oninvorderbaar verklaren vervolgkosten buitenschoolse kinderopvang en vervolgkosten onderwijs

 

 

Besluit

Verklaart de vervolgkosten oninvorderbaar wegens kruising van tweede aanmaning en betalingen.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

9. Vaststellen gedicht herdenking overledenen corona

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt het advies van de gemeentelijke cultuurraad voor gedicht nummer 4 vast.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

10. Niet verlenen subsidie buurtfeest Molenpad 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen betaalt geen subsidie uit aan het buurtcomité van de Molenpad voor het buurtfeest van 30 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

11. Niet verlenen subsidie buurtfeest Nieuwstraat 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen betaalt geen subsidie uit aan het buurtcomité van de Nieuwstraat voor het buurtfeest van 28 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

12. Terugbetalen inschrijvingsgeld 'Zomermix 2021'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de terugbetaling van inschrijvingsgelden van 'Zomermix 2021' voor een totale waarde van 1 553,50 euro, opgesplitst in 32 afzonderlijke bedragen.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

13. Ambtshalve afschrijven van een burger

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrijft een burger ambtshalve uit het bevolkingsregister van Meerhout.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

14. Ambtshalve afschrijven van  burger

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrijft een burger ambtshalve uit de bevolkingsregisters van Meerhout.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

15. Goedkeuren tijdelijke verkeersreglementen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgend tijdelijk verkeersreglement goed:

Scholenveldloop: dinsdag 21 september 2021.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

16. Koppelen factuurnummer aan juiste persoon

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de fout in de beslissing van 9 augustus 2021 aan te passen,

het factuurnummer 4255279 voor een totaalbedrag van 2,35 euro wordt gekoppeld aan de juiste persoon en past de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 2021 in die zin aan.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

17. Opnemen in vergunningenregister Lil 50 en 52

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt de woning met aanbouwen, gelegen Lil 50 en 52, op in het vergunningenregister als 'vergund geacht'.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

18. Kennisnemen leegstand beroep

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt de woningen op in het leegstandsregister

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

19. Vaststellen voldane voorwaarden verkoopbaarheidsattest Brigandsstraat 45 (OMV_VK_20206)

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat aan alle voorwaarden, opgelegd in de vergunning voor het verkavelen van een perceel gekend als afd. 1, sectie B, nummer 733W2 in twee loten, werd voldaan.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

20. Verlenen advies omgevingsvergunning Nike Europe Holding (ELC) bv, Nikelaan 1

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag voor het het oprichten van een bedrijfsgebouw, containerpark, trappentoren met bijhorende terreininrichtingswerken op het perceel gelegen Nikelaan 1, 2450 Meerhout.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

21. Verlenen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden gelegen Hoekstraat 5

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden Hoekstraat 5, 2450 Meerhout voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

22. Verlenen omgevingsvergunning Jurgen Geukens, Gestelsesteenweg 13

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Jurgen Geukens, voor het perceel gelegen Gestelsesteenweg 13, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 13 september 2021.

 

23. Verlenen omgevingsvergunning Kim Wouters, Boerenkrijglaan 18

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Kim Wouters, voor het perceel gelegen Boerenkrijglaan 18, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 22/09/2021