Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen op maandag 27 september 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 20 september 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van maandag 20 september 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

2. Kennisnemen uitnodigingen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen uitnodigingen.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

3. Formuleren antwoord op schriftelijke vraag 344 over 'Wegvallen van knooppunt 17 in de Weerstandersstraat'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een antwoord op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Mannu Dox van 9 september 2021 over 'Wegvallen van knooppunt 17 in de Weerstandersstraat'

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

4. Opmaken bestelbons en goedkeuren facturen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen maakt voor het dienstjaar 2021 de bestelbons uit lijst met nummer G/2021/57 op en keurt de facturen opgenomen in de goedkeuringslijst met nummer G/2021/176 goed voor betaling

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

5. Rapporteren beslissingen algemeen directeur genomen in het kader van de gedelegeerde bevoegdheden inzake dagelijks personeelsbeheer en inzake aanstelling, tucht  en ontslag in het kwartaal van 1 april tot en met 30 juni 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de door de algemeen directeur genomen beslissingen inzake de aan hem gedelegeerde bevoegdheden op het vlak van dagelijks personeelsbeheer en op het vlak van aanstelling, tucht en ontslag van personeelsleden, genomen in het kwartaal van 1 april tot en met 30 juni 2021

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

6. Oninvorderbaar verklaren factuur en vervolgkosten factuur

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het saldo en de vervolgkosten van factuur G/DI-OB/2020/244, voor een bedrag van 450,28 euro, oninvorderbaar

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

7. Gunnen en goedkeuren bestek groepsaankoop 'Reinigen van ramen'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de gemeente verbindend deelneemt aan de groepsaankoop 'Reinigen van ramen' van IOK.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

8. Organiseren 'Meerhout voor beginners 2022'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist Meerhout voor beginners te organiseren in het voorjaar van 2022 en enkele verenigingen, adviesraden en gemeentelijke diensten uit te nodigen om mee in het project te stappen.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

9. Goedkeuren aanpassingswerken drinkwaterleiding door Pidpa, Gebergte

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent Pidpa toelating voor aanpassingswerken aan de drinkwaterleiding in Gebergte

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

10. Verlenen advies attest van verdeling Zeggeman zonder nummer

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een positief advies over de verdeling van de stroken grond langs Zeggeman zonder nummer

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

11. Aktenemen omgevingsvergunning Hans Nicasy, Kluterstraat 17

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van Hans Nicasy, voor het perceel gelegen Kluterstraat 17, 2450 Meerhout.

Van volgende werken wordt akte genomen:  aanvraag voor een tijdelijke bronbemaling

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

12. Verlenen omgevingsvergunning Dany Duchesne, Juul Grietensstraat 25

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Dany Duchesne, voor het perceel gelegen Juul Grietensstraat 25, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

13. Verlenen omgevingsvergunning Geertrui Goossens en Immogov nv, Kiezel 276 en 278

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Geertrui Goossens en Immogov nv, voor het perceel gelegen Kiezel 276 en 278, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

14. Verlenen omgevingsvergunning Hair Plus bvba, Goorstraat 3

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Hair Plus bvba voor het perceel gelegen Goorstraat 3, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning te verlenen

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

15. Verlenen omgevingsvergunning Sara Hooyberghs en Stijn Coenen voor verbouwen woning, slopen en herbouwen van een bijgebouw

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Sara Hooyberghs en Stijn Coenen, voor het perceel gelegen Lil 56, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

16. Verlenen omgevingsvergunning Willy Leysen, Korenbloemstraat 22

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Willy Leysen, voor het perceel gelegen Korenbloemstraat 22, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

17. Verlenen omgevingsvergunning Karen Lox, hoek Bijenpad-Hakkenrode

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Karen Lox, voor het perceel gelegen Bijenpad-Hakkenrode , 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

18. Verlenen omgevingsvergunning Sonja Mondelaers, Dievithoeve 6

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Sonja Mondelaers, voor het perceel gelegen Dievithoeve 6, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning te verlenen.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

19. Verlenen omgevingsvergunning Guy Vandenbergh en Plan V bvba, Olmsebaan 5

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Guy Vandenbergh en Plan V bvba, voor het perceel gelegen Olmsebaan 5, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning te verlenen.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 27 september 2021.

 

20. Verlenen omgevingsvergunning Sam Thoonen en Senne Verheyen, Gestelsesteenweg 218

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Sam Thoonen en Senne Verheyen, voor het perceel gelegen Gestelsesteenweg 218, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021