Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen op maandag 20 september 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 13 september 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van maandag 13 september 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

2. Kennisnemen uitnodigingen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen uitnodigingen.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

3. Formuleren antwoord op schriftelijke vraag 345 over 'Decretale beperkingen om een raadslid toegang te verlenen tot het intranet'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een antwoord op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Mannu Dox van 5 augustus 2021 over 'Decretale beperkingen om een raadslid toegang te verlenen tot het intranet'

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

4. Kennisnemen van het antwoord van de gouverneur op het bezwaar 281 over 'Toekenning subsidies - schending gelijkheidsbeginsel'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de gouverneur van 9 september 2021, houdende het antwoord van de gouverneur op het bezwaar van gemeenteraadslid Mannu Dox over 'Toekenning subsidies - schending gelijkheidsbeginsel'.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

5. Kennisnemen kandidaturen administratief medewerker secretariaat

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ingekomen kandidaturen voor de deeltijdse functie van administratief medewerker secretariaat op niveau C1-C3 in contractueel verband voor onbepaalde duur

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

6. Opmaken bestelbons en goedkeuren facturen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen maakt voor het dienstjaar 2021 de bestelbons uit lijst met nummer G/2021/55 op en keurt de facturen opgenomen in de goedkeuringslijst met nummer G/2021/168 goed voor betaling

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

7. Oninvorderbaar verklaren factuur en vervolgkosten voor meerdaagse leeruitstap

 

 

Besluit

De factuur en vervolgkosten van G/VK1/OND/2021/692 voor een bedrag van 130 euro, oninvorderbaar verklaren wegens niet deelname aan de meerdaagse leeruitstap.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

8. Oninvorderbaar verklaren vervolgkosten buitenschoolse kinderopvang en onderwijs

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de vervolgkosten van G/VK1/BKO/2021/311, G/VK1/OND/2021/501, G/VK1/OND/2021/299, G/VK1/OND/2021/341 en G/VK1/OND/2021/693, elk voor een bedrag van 15 euro, oninvorderbaar wegens kruising van tweede aanmaning en betaling

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

9. Oninvorderbaar verklaren vervolgkosten factuur

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de vervolgkosten van G/VK1/2019/50, voor een bedrag van 15 euro, oninvorderbaar wegens een materiële vergissing.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

10. Oninvorderbaar verklaren factuur en vervolgkosten takelen wagen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de factuur en vervolgkosten van G/DI-OB/2020/391 voor een bedrag van 226,75 euro, oninvorderbaar wegens afschrijving naar het buitenland.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

11. Oninvorderbaar verklaren factuur ophaling en verwerking van afval

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de factuur voor de ophaling en verwerking van afval met factuurnummer G/VK1/2020/833, voor een bedrag van 27 euro, oninvorderbaar wegens onvermogen

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

12. Goedkeuren en uitvoerbaar verklaren belastingkohier aanslagjaar 2021, belasting op masten & pylonen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het kohier inzake de belasting op masten en pylonen voor het aanslagjaar 2021, voor een bedrag van 171 000 euro, goed en uitvoerbaar.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

13. Goedkeuren en uitvoerbaar verklaren belastingkohier aanslagjaar 2021, belasting op motoren ten bezware van de nijverheids- en landbouwbedrijven

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het kohier inzake de belasting op motoren ten bezware van de nijverheids- en landbouwbedrijven voor het aanslagjaar 2021, voor een bedrag van 837 574 euro, goed en uitvoerbaar.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

14. Sluiten bibliotheek Meerhout wegens overstap naar nieuw bibliotheeksysteem

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoek tot verplichte sluiting van bibliotheek Meerhout van 6 tot en met 13 oktober 2021 omwille van de overstap naar het nieuwe Eengemaakte Bibliotheeksysteem, sluit bibliotheek Meerhout van 6  tot en met 20 oktober 2021 en keurt de heropening van bibliotheek Meerhout op 21 oktober 2021, samen met de andere bibliotheken van het Stuifzandcollectief, goed.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

15. Ambtshalve afschrijven van een burger

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrijft een burger ambtshalve uit de bevolkingsregisters van Meerhout

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

16. Ambtshalve afschrijven van een burger

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrijft een burger ambtshalve uit de bevolkingsregisters van Meerhout

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

17. Ambtshalve afschrijven van een burger

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrijft een burger ambtshalve uit de bevolkingsregisters van Meerhout

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

18. Goedkeuren vorderingsstaat 13 opdracht 'Renovatie basisschool De Duizendpoot'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 13, periode augustus, voor de opdracht 'Renovatie basisschool De Duizendpoot' goed

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

19. Vaststellen voldane voorwaarden verkoopbaarheidsattest St.Niklaasstraat 19

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat aan alle voorwaarden, opgelegd in de vergunning voor het verkavelen van een perceel gekend als afd. 1, sectie B, nummer 733W2 in twee loten, werd voldaan

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

20. Verlenen omgevingsvergunning Building Brick bvba en Rayes Lemmens, Bevrijdingslaan 176, 178 en 180

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Building Brick bvba en Rayes Lemmens, voor het perceel gelegen Bevrijdingslaan 176, 178 en 180, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

21. Verlenen omgevingsvergunning Christa Christiaens, Veldstraat 65

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Christa Christiaens, voor het perceel gelegen Veldstraat 65, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

22. Verlenen omgevingsvergunning Dirk Claes en Greet Gebruers, Genepas 101

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Dirk Claes en Greet Gebruers, voor het perceel gelegen Genepas 101, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 20 september 2021.

 

23. Verlenen omgevingsvergunning Heleen Raeymaekers en Steven Pauwels, Brigandsstraat

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Heleen Raeymaekers en Steven Pauwels, voor het perceel gelegen Brigandsstraat , 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021