Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen op maandag 2 augustus 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 26 juli 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van maandag 26 juli 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

2. Kennisnemen uitnodigingen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen uitnodigingen.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

3. Kennisnemen van het antwoord van de gouverneur op het bezwaar 275 over 'Verzekering voor leden van het CBS tegen schade aan privé-bezittingen' en het vernietigingsbesluit van de gouverneur van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2021 over 'Afsluiten verzekering schade privébezittingen mandatarissen - zaakschade'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de gouverneur van 19 juli 2021, houdende het antwoord van de gouverneur op het bezwaar van gemeenteraadslid Mannu Dox over 'Verzekering voor leden van het CBS tegen schade aan privé-bezittingen' en het vernietigingsbesluit van de gouverneur van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2021 over 'Afsluiten verzekering schade privébezittingen mandatarissen - zaakschade'.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

4. Kennisnemen verslag van de vergadering van 24 juni 2021 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 24 juni 2021 van de kerkraad van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

5. Opmaken bestelbons en goedkeuren facturen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen maakt voor het dienstjaar 2021 de bestelbons uit lijst met nummer G/2021/45 op en keurt de facturen opgenomen in de goedkeuringslijst met nummer G/2021/129 goed voor betaling.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

6. Toetreden tot de aankoopcentrale voor de groepsaankoop van IOK aangaande ‘Aankoop CO2-meters’ en sluiten van de opdracht

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen treedt verbindend toe tot de aankoopcentrale van IOK aangaande de groepsaankoop ‘Aankoop CO2-meters’ en gaat over tot sluiting van de opdracht.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

7. Aanvaarden proces-verbaal van ingebrekestelling met betrekking tot de opdracht 'Groenonderhoud en onderhoud van bushokjes in 2021 en 2022'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het proces-verbaal van ingebrekestelling met betrekking tot de opdracht 'Groenonderhoud en onderhoud bushokjes in 2021 en 2022', opgesteld door gemeente Meerhout.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

8. Verbindend toetreden tot de aankoopcentrale van Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout aangaande de groepsaankoop 'Takelen, bergen en stallen van voertuigen op het grondgebied van de lokale besturen Geel, Laakdal en Meerhout'.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen treedt verbindend toe tot de aankoopcentrale van Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout aangaande de groepsaankoop 'Takelen, bergen en stallen van voertuigen op het grondgebied van de lokale besturen Geel, Laakdal en Meerhout'.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

9. Voorzien van een budget in de eerstvolgende aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 voor het maken van een balie in de onthaalruimte van buitenschoolse kinderopvang De Meerkatjes

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen voorziet in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 een budget voor het maken van een balie in het onthaal van de buitenschoolse kinderopvang De Meerkatjes.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

10. Goedkeuren aanleg ondergrondse kabel door Proximus ter hoogte van Ambachtsstraat

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent Proximus, Herkenrodesingel 6B, 3500 Hasselt toelating voor het plaatsen van een ondergrondse kabel ter hoogte van de Ambachtsstraat.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

11. Verlenen toelating aan Proximus voor het plaatsen van een ondergrondse kabel in verband met  wegenis- en rioleringsproject Lemmekensdries, Korenbloemstraat, Palet, Meiberg (deel) en Genepas (deel)

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning aan Proximus voor het plaatsen van een ondergrondse kabel.  Dit naar aanleiding van de wegenis- en rioleringswerken te Lemmekensdries, Palet, Korenbloemstraat, Genepas (deel) en Meiberg (deel).

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

12. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst voor het rioleringsproject  'weg- en rioleringswerken Watermolen'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Meerhout en Pidpa, voor het rioleringsproject 'weg- en rioleringswerken Watermolen'.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

13. Verlenen toelating bermverharding 5 meter

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent de toelating voor het verharden van de berm op openbaar domein over een breedte van 5 meter, ter hoogte van de woning aan Boerenkrijglaan.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

14. Goedkeuren lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor de werken 'renovatie BMX-parcours'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek en de raming voor de opdracht 'Renovatie BMX-parcours, opgesteld door team openbare werken (binnendienst), goed.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

15. Verlenen advies attest van verdeling Hesemeer 76

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een positief advies over de verdeling van de stroken grond langs Hesemeer 76.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

16. Verlenen advies attest van verdeling Vloyen zonder nummer

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een positief advies over de verdeling van de stroken grond langs Vloyen.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

17. Verlenen omgevingsvergunning Durabouw bvba, Hovesteenseweg 41

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Durabouw bvba, voor het perceel gelegen Hovesteenseweg 41, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

De volgende werken worden vergund: slopen aanbouw achtergevel, verbouwing woning.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

18. Verlenen omgevingsvergunning Ken Lodewijckx, Watermolen 11

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Ken Lodewijckx, voor het perceel gelegen Watermolen 11 , 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

De volgende werken worden vergund: vellen van twee populieren.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 2 augustus 2021.

 

19. Terugstorten borgtocht Watertorenstraat

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stort de borgtocht voor de vrijwaring van de uitrusting van het openbaar domein ter hoogte van de Watertorenstraat terug.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021