Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen op maandag 6 september 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 6 september 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 30 augustus 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van maandag 30 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 6 september 2021.

 

2. Kennisnemen uitnodigingen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen uitnodigingen.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 6 september 2021.

 

3. Bespreken voorstellen gemeenteraad 27 september 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de voorstellen voor de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2021.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 6 september 2021.

 

4. Aanstellen waarnemend directeur gemeentelijke basisschool De Duizendpoot en aanstelling in proefperiode met het oog op aanstelling als directeur in vast statutair verband

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt een waarnemend directeur aan voor gemeentelijke basisschool De Duizendpoot en stelt deze tevens aan in proefperiode met het oog op aanstelling als directeur GBS De Duizendpoot in vast statutair verband.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 6 september 2021.

 

5. Opmaken bestelbons en goedkeuren facturen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen maakt voor het dienstjaar 2021 de bestelbons uit lijst met nummer G/2021/51, 52 en 53 op en keurt de facturen opgenomen in de goedkeuringslijst met nummer G/2021/149, 150, 151, 155 en 156 goed voor betaling.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 6 september 2021.

 

6. Goedkeuren aanpassingswerken drinkwaterleiding door Pidpa - Watermolen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent Pidpa toelating voor aanpassingswerken aan de drinkwaterleiding te Watermolen.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 6 september 2021.

 

7. Goedkeuren ontwerpraming voor het herinrichten gemeentehuis ten behoeve van de sociale dienst

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorliggende ontwerpraming voor het herinrichten van het gemeentehuis ten behoeve van de sociale dienst goed. Het bijkomende budget zal in de volgende budgetwijziging opgenomen worden.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 6 september 2021.

 

8. Verlenen advies omgevingsvergunning Membruggen Industrial Company bvba, Ambachtsstraat 3

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent een advies over de omgevingsvergunningsaanvraag van Membruggen Industrial Company bvba, Ambachtsstraat 3 voor het bouwen van een bedrijfsruimte.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021