Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen op maandag 16 augustus 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 9 augustus 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van maandag 9 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

2. Kennisnemen uitnodigingen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen uitnodigingen.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

3. Formuleren antwoord op schriftelijke vraag 341b over 'Bijkomende vragen gemeentelijke besloten facebookgroep OndernemeninMeerhout'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een antwoord op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Mannu Dox van 24 juli 2021 over 'Bijkomende vragen gemeentelijke besloten facebookgroep OndernemeninMeerhout'.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

4. Formuleren antwoord op schriftelijke vraag 342 over 'Burgemeester besluit tot fysieke raadsvergaderingen op een andere locatie en neutraliteit van vergaderlocatie'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een antwoord op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Mannu Dox van 26 juli 2021 over 'Burgemeester besluit tot fysieke raadsvergaderingen op een andere locatie en neutraliteit van vergaderlocatie'.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

5. Kennisnemen van het antwoord van de gouverneur op het bezwaar 277 over 'Klacht tegen Meerhout over openbare opdrachten, kansspelen, GDPR'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de gouverneur van 11 augustus 2021, houdende het antwoord van de gouverneur op het bezwaar van gemeenteraadslid Mannu Dox over 'Klacht tegen Meerhout over openbare opdrachten, kansspelen, GDPR'.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

6. Kennisnemen verslag van de vergadering van 5 augustus 2021 van de kerkfabriek Sint-Trudo

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 5 augustus 2021 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Trudo.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

7. Opmaken bestelbons en goedkeuren facturen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen maakt voor het dienstjaar 2021 de bestelbons uit lijst met nummer G/2021/47 op en keurt de facturen opgenomen in de goedkeuringslijst met nummer G2021/136 goed voor betaling.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

8. Oninvorderbaar verklaren facturen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verklaart verschillende facturen inclusief vervolgkosten, oninvorderbaar wegens afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

9. Aanpassen toewijzing percelen groenonderhoud 2021 en 2022

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen past de toewijzing percelen 1 en 2 opdracht 'groenonderhoud en onderhoud bushokjes 2021 en 2022' aan.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

10. Goedkeuren tijdelijke verkeersreglementen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende tijdelijke verkeersreglementen goed:

• Straatfeest Nieuwstraat: 28-29 augustus 2021

• Fietsen labelen door de politie: 30 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

11. Goedkeuren aanleg ondergrondse drinkwaterleiding door Pidpa, Jagersweg

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent Pidpa toelating voor het plaatsen van een ondergrondse drinkwaterleiding aan Jagersweg ter hoogte van huisnummers 22 en 24.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

12. Goedkeuren aanleg ondergrondse kabel door Telenet ter hoogte van Nikelaan

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent Telenet toelating voor het plaatsen van een ondergrondse kabel ter hoogte van Nikelaan 1.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

13. Goedkeuren aanleg ondergrondse kabel door Telenet ter hoogte van Watermolen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent Telenet toelating voor het plaatsen van een ondergrondse kabel ter hoogte van Watermolen, 2450 Meerhout.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

14. Goedkeuren offerte Fluvius voor het verplaatsen van gasleidingen in het kader van wegenis- en rioleringswerken Watermolen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de offerte van Fluvius in het kader van de wegenis- en rioleringswerken Watermolen.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

15. Toekennen nieuw huisnummer Burgemeester Adriaensenlaan

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen kent nieuwe huisnummers toe aan de woonentiteiten op Burgemeester Adriaensenlaan 54A en 54B.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

16. Opnemen vergunningenregister Hesemeer

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt de woning met aanbouwen, gelegen Hesemeer, op in het vergunningenregister als 'vergund geacht'.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

17. Opnemen vergunningenregister Smissestraat

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt de aanbouw aan de woning, gelegen Smissestraat, op in het vergunningenregister als 'vergund geacht'.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

18. Aktenemen omgevingsvergunning Wilson Yan, Oud-Strijdersstraat 5A

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van Wilson Yan, voor het perceel gelegen Oud-Strijdersstraat 5A, 2450 Meerhout.

Van volgende werken wordt akte genomen: plaatsen van een veranda.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

19. Verlenen advies omgevingsvergunning Tessenderlo Development Services nv

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen verleent advies over de aanvraag voor het aanleggen van een ondergrondse hoogspanningslijn op het grondgebied van Meerhout, Tessenderlo en Ham, gelegen op meerdere percelen.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

20. Verlenen omgevingsvergunning Koen Hus, Olmsebaan 236

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Koen Hus, voor het perceel gelegen Olmsebaan 236, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 16 augustus 2021.

 

21. Verlenen omgevingsvergunning Johan Hus, Olmsebaan 273

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Johan Hus, voor het perceel gelegen Olmsebaan 273, Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

 

Publicatiedatum: 25/08/2021