Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen op maandag 30 augustus 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 30 augustus 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 23 augustus 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van maandag 23 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 30 augustus 2021.

 

2. Kennisnemen uitnodigingen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen uitnodigingen.

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 30 augustus 2021.

 

3. Kennisnemen van het antwoord van de gouverneur op het bezwaar 274 over 'Werking en samenstelling van de deontologische commissie'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de gouverneur van 19 augustus 2021, houdende het antwoord van de gouverneur op het bezwaar van gemeenteraadslid Mannu Dox over 'Werking en samenstelling van de deontologische commissie'.

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 30 augustus 2021.

 

4. Opmaken bestelbons en goedkeuren facturen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen maakt voor het dienstjaar 2021 de bestelbons uit lijst met nummer G/2021/50 op en keurt de facturen opgenomen in de goedkeuringslijst met nummer G/2021/148 goed voor betaling.

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 30 augustus 2021.

 

5. Goedkeuren tijdelijke verkeersreglementen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende tijdelijke verkeersreglementen goed:

Chirofeesten: 10-11 september 2021

Technotrailer: 13-16 september 2021

Centrumkermis: 16-21 september 2021.

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 30 augustus 2021.

 

6. Erkennen verenigingen augustus 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen erkent 'Meerhout Onderneemt' als overige vereniging en neemt kennis van de volledige lijst van erkende verenigingen.

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 30 augustus 2021.

 

7. Goedkeuren verrekening 5 verlichting atletiekpiste

 

 

Besluit

Goedkeuren verrekening meerwerken verlichting atletiekpiste.

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 30 augustus 2021.

 

8. Vaststellen voldane voorwaarden verkoopbaarheidsattest Moenstraat 41a

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat aan alle voorwaarden, opgelegd in de vergunning voor het verkavelen van de percelen gekend als (afd. 1) sectie A 1436 D en (afd. 1) sectie A 1436 E in één lot, werd voldaan.

 

Publicatiedatum: 08/09/2021