Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen op maandag 23 augustus 2021

Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

1. Goedkeuren notulen 16 augustus 2021

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van maandag 16 augustus 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

2. Kennisnemen uitnodigingen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontvangen uitnodigingen.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

3. Formuleren antwoord op schriftelijke vraag 343 over 'Verplaatsing signalisatie en schade vernieuwd wegdek Edeldomdijkstraat'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een antwoord op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Mannu Dox van 13 augustus 2021 over 'Verplaatsing signalisatie en schade vernieuwd wegdek Edeldomdijkstraat'.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

4. Kennisnemen van het antwoord van de gouverneur op het bezwaar 276 over 'Klacht tegen toekenning van een startsubsidie aan een vereniging'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de gouverneur van 16 augustus 2021, houdende het antwoord van de gouverneur op het bezwaar van gemeenteraadslid Mannu Dox over 'Klacht tegen toekenning van een startsubsidie aan een vereniging'.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

5. Kennisnemen van het antwoord van de gouverneur op het bezwaar 280 over 'besluitvorming met betrekking tot het corona-herdenkingsgedicht en communicatie over deze actie'

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de gouverneur van 11 augustus 2021, houdende het antwoord van de gouverneur op het bezwaar van gemeenteraadslid Mannu Dox over 'besluitvorming met betrekking tot het corona-herdenkingsgedicht en communicatie over deze actie'.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

6. Kennisnemen verslag van de vergadering van 4 augustus 2021 van het Centraal Kerkbestuur Meerhout

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vergadering van 4 augustus 2021 van het Centraal Kerkbestuur Meerhout.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

7. Opmaken bestelbons en goedkeuren facturen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen maakt voor het dienstjaar 2021 de bestelbons uit lijst met nummer G/2021/48/ op en keurt de facturen opgenomen in de goedkeuringslijst met nummer G/2021/141 goed voor betaling.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

8. Ambtshalve afschrijven van burgers

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrijft burgers ambtshalve uit de bevolkingsregisters van Meerhout.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

9. Ambtshalve afschrijven van burger

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrijft een burger ambtshalve uit de bevolkingsregisters van Meerhout.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

10. Ambtshalve afschrijven van burger

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrijft een burger ambtshalve uit de bevolkingsregisters van Meerhout.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

11. Ambtshalve afschrijven van burger

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen schrijft een burger ambtshalve uit de bevolkingsregisters van Meerhout.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

12. Kennisnemen problemen Oude Vorstebaan

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aangetekende brief van 4 augustus 2021 in verband met de verkeersproblemen langs de Oude Vorstsebaan en stelt voor om tijdelijk een 30 kilometerzone in te voeren voor het gebied Oude Vorstsebaan-Aardbezienstraat tussen Beerstraat en Schoolstraat.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

13. Goedkeuren tijdelijke verkeersreglementen

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende tijdelijke verkeersreglementen goed:

• Start schooljaar: 3 september 2021

• Bevrijdingsfeesten: 11 tot 13 september 2021

• Open Rit Motortreffen: 12 september 2021

• Streekproductenmarkt: 12 september 2021.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

14. Verlenen omgevingsvergunning Nathalie Teunckens, Vlasstraat 2A

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Nathalie Teunckens voor het perceel gelegen Olmsebaan 92, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

De volgende werken worden vergund: bouwen van een eengezinswoning, bouwen van een aangebouwde carport, bouwen van een vrijstaande tuinberging.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

Zitting van maandag 23 augustus 2021.

 

15. Verlenen omgevingsvergunning Marijn Gastmans, Zandstreep 28

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag van Marijn Gastmans voor het perceel gelegen Zandstreep 28, 2450 Meerhout, om de omgevingsvergunning voorwaardelijk te verlenen.

De volgende werken worden vergund: bouwen van een tuinberging met aangebouwd, overdekt terras.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021