Besluitenlijst Beslissingen burgemeester op vrijdag 10 september 2021

Overzicht punten

Zitting van vrijdag 10 september 2021.

 

1. Digitaal vergaderen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 

 

Besluit

Beslissing van de burgemeester van 13 september 2021.

De burgemeester

Artikel 1

Beslist om het ingewonnen advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur te volgen en de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vanaf 13 september 2021 digitaal te laten plaatsvinden tot nadere aanbeveling van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Artikel 2

Legt deze beslissing de eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachtiging voor.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021